Küldetésünk

Küldetésünk, hogy Jézus Nagy Missziós Parancsának és az Egyház elhívásának megfelelően megvalósítsuk látásunkat, azaz hirdessük Isten Országát az Örömhír hirdetése révén, segítsük gyógyuláshoz a megtört szívűeket és szabaduláshoz a foglyokat. Ezért elköteleztük magunkat az evangélium hirdetése, fizikai és belső gyógyulás, valamint megkötözöttségekből való szabadulás elősegítése és tanítványképzés mellett.

Küldetésünk az alábbi bibliaverseken alapszik: Ézsaiás 61:1-7, Lukács 9:11, Lukács 9:1-2, Máté 28:18-20, Efézus 4:12, 2 Timóteus 2:2

Az Ellel Ministries Magyarország nem hivatott betölteni a gyülekezetek szerepét, hanem hatékony eszközöket szeretne adni az egyháznak küldetése sikeres teljesítéséhez. Célunk a gyülekezetekkel és vezetőikkel való kapcsolatépítés és fenntartás. Lehetőséget kívánunk biztosítani a felfrissülésre, pihenésre, és egyúttal felajánljuk természeti adottságainkat és épületeinket a gyülekezeti rendezvények számára. Saját programjaink során felkészítjük az embereket lelkigondozásra, és arra hogy a gyülekezetben és a mindennapokban is hatékony és győztes keresztények legyenek.

A nevünk eredete

Az Ellel Ministries neve az első angliai központ nevéből származik (Ellel Grange, ami az “Ellel” nevű faluhoz van közel). Az Ellel név a régi angolban azt jelenti “üdvözlet – Királynak járó köszöntés”. Héberül “Istenek Istene” vagy “Királyok Királya és Uraknak Ura”, kínaiul pedig azt jelenti “Kiáradó Szeretet”.

Ellel Ministries Magyarország

Az Ézsaiás 61:4-6 alapján 1991-ben kapta a Bixler házaspár a megbízatást az Úrtól, hogy a kommunizmus sújtotta Magyarországon kezdje el a romok felépítését. Eleinte bérelt helyeken folytak a tanfolyamok, konferenciák, csendes hétvégék.

1998 óta Őrbottyán, pontosabban az Úr Rétje vált a munka bázisává. Erdőszélen, kedves kis tó partján adományokból épült fel az az épület, amely jelenleg 40 szállóvendéget tud fogadni.

Ma az Úr Rétje már két központnak ad helyet, az Ellel Magyarországnak és az Ellel Közép és Kelet-Európának. A szolgálat, ugyanis egyre inkább kelet felé terjed. A volt Szovjetunió népei között és a határainkat övező országokban is munkálkodunk. A földrajzi helyzetből következik, hogy a munka gazdaságilag rossz állapotban lévő, volt kommunista országokban folyik, és más központokhoz viszonyítva a diákoknak és munkatársaknak egyaránt nagyobb támogatottságra van szükségük. Hálásak vagyunk Isten csodálatos és gazdag gondoskodásáért, amit folyamatosan tapasztalhatunk emberek által, akik képességeiket, idejüket, anyagi javaikat közlik velünk.

A képen a Magyarországi Központ Csapata látható a képen, vezetői Kovács Tamás és Angéla. Róluk bővebb leírást “A Csapat” címszó alatt találsz.

Ellel Magyarország Csapata 2014

Az Ellel Közép és Kelet-Európa központját Jim és Tanya Person vezetik.

Az Ellel Ministries története

A kezdetek

Az Ellel Ministies megalapításának gondolata Peter Horrobin szívében fogant meg sok évvel a szolgálat tényleges megindulása előtt. 1970-ben 50£-ért felajánlották neki egy 1933-as Alvis sportkocsi roncsát. Mint a veterán autók lelkes rajongója, nem utasíthatta vissza az ajánlatot, és azonnal nekilátott a helyreállításnak. Egy éjszaka felismerte, hogy az alváz annyira elgörbült, hogy azt már valószínűleg nem lehet kijavítani. Ezen a ponton szólította meg Isten Pétert, és azt mondta neki, még ha ki is tudná egyenesíteni az alvázat, és fel is tudná újítani az autót, csak Isten tud egyenesbe hozni és felépíteni összetört életeket. Ezek a szavak soha nem merülnek feledésbe.

Pár évvel később valaki, aki próbált segíteni egy nagyon elcsüggedt hölgynek, felhívta Petert, aki nem tudta, hogyan segíthetne, amikor megérkezett a hölgy lakásába. Minden, amit addig tanult haszontalannak tűnt egy ilyen valóságos élethelyzetben. Amíg imádkoztak, Isten kijelentett valamit Peternek a hölgy személyes helyzetéről, ami kulcsfontosságú volt  számára a gyógyuláshoz vezető úton. Amint Peter hazatért, Isten újra világosan kijelentette számára, az az akarata, hogy élete hátralévő részét a szükségben lévők gyógyulása elősegítésének szentelje, és erre tanítson meg másokat is.

Isten szavai félreérthetetlenek voltak. Attól kezdve Peter buzgón imádkozott azért, hogy megértse, mit tanít a Biblia a belső és fizikai gyógyulás összefüggéseiről, és hogyan fogjon hozzá a munkához, amire Isten elhívta. Egy odaszánt csoport, amely később az Ellel Ministries nevet kapta rendszeresen összegyűlt, hogy imádkozzon a szolgálat megalapozásáért.

1986 október 31-én csodával határos módon megszerezték Ellel Grange-t. Közel fél millió fontra volt szükség, hogy megvegyék az ingatlant és tartozékait. Amikor a vételi ajánlat lejáratának napján Peter leült, hogy összegezze a rendelkezésre álló felajánlásokat és a kölcsönöket, alig akart hinni a szemének. A bevételek 6£-tal meghaladták a kiadásokat! Isten csodát tett, megvásárolták az épületet és a elkezdődött munka.

A folytatás

1986-tól az Ellel Ministries szolgálata gyorsan növekedett, válaszként a szükségek világméretű növekedésére. Ma már több mint 275-en dolgoznak teljes időben az Ellelnél, és van egy 350 fős önkéntes szolgáló csoport is. Központjain keresztül az Ellel Ministries világszerte Krisztus testét szolgálja csendes napok, kurzusok, iskolák, gyülekezetlátogatások, konferenciák szervezésével. Az Ellel szíve vágya, hogy kiképezze és felkészítse a gyülekezeteket Isten Országának építésére.

Minden központnak meleg, családias légköre van. A csapat nagyon komolyan veszi, hogy Jézus példáját követve örömmel fogadja a vendégeket, tanítsa őket Isten Országáról és gyógyuláshoz segítse a szükségben lévőket. Minden központban lehet tanulmányozni a belső és fizikai gyógyulásra vonatkozó bibliai alapelveket, azok alkalmazását a mai keresztények életére nézve, és van lehetőség személyes imaszolgálatban részesülni.