Remény és gyógyulás

„És feltámad néktek, akik félitek az Én nevemet, az igazságnak napja és gyógyulás lesz az Ő szárnyai alatt…” Malakiás 4,2.

Az Ellel Ministries személyes segítséget nyújt a rászorulóknak a Csendes napokon való részvétellel, az ott elhangzó tanításokkal és a személyes imaszolgálattal.

Célunk, hogy kiegészítsük azt a fajta pásztori gondoskodást, amit a helyi gyülekezeteknek kellene megvalósítaniuk, hogy belső és fizikai gyógyuláshoz, a megkötözöttségekből való szabaduláshoz segítsük  a sérült, megtört embereket.

Az Ellel Ministries látása szerint lehetőséget biztosít az embereknek arra, hogy nyugodt körülmények között minőségi időt tölthessenek Mennyei Édesatyjukkal szellemi növekedésük elősegítésére és az Ő csodálatos gyógyító erejének megtapasztalására.

Gyakori kérdések:

Mi történik a Csendes napokon?

Tanításokat hallgatunk meg az alábbi témakörökben:

– Megbocsátás

– Isten Atyai szívének megértése és megismerése

– Isten Úr mivoltának fontossága az életünkben

– Isten helyreállítása a kudarcainkból

– A szellemi harc és annak szabályai azaz, hogyan tudjuk megtartani, ami a minénk

A személyes lelkigondozás során minden egyes résztvevővel egyénileg foglalkozik két szolgáló testvér, akik az esetek nagy százalékában azonos neműek az illető résztvevővel. Együtt beszélgetnek és imádkoznak: igyekeznek hozzásegíteni a gondozottat, hogy ismerje fel és tegye meg a számára időszerű és szükséges lépéseket, elhatározásokat és, hogy át tudja venni azokat az áldásokat és ajándékokat, amiket Isten elkészített a számára. Sokszor arra van szüksége, hogy megbocsásson valakinek, lehet hogy épp saját magának, máskor meg kell térnie valamiből, vagy Jézust valóban el kell fogadnia Úrnak az élete felett. Fontos ismernie az ellenség munkáját és annak következményeit az életében, majd le kell győznie azokat Jézus megváltásának érvényesítésével.

Mindenkinek szüksége van arra, hogy megtapasztalja Isten szeretetét másokon keresztül vagy akár közvetlen módon, hogy az Úr gyógyító kezei megérintsék a testét, lelkét, szellemét. Szükségünk van arra, hogy időről-időre felfrissüljünk a Szent Szellem jelenlétében.

Minden problémám meg fog oldódni? Mire számíthatok?

Mindenben szeretnénk segítséget adni és megfelelő körülményeket nyújtani, azonban senki sem tudhatja előre, hogy Isten mit akar és mit fog elvégezni a résztvevők életében. Valószínűleg egyetlen ilyen alkalom nem lesz elegendő, az illető összes testi-lelki gondjának megoldásához. Nem elvárható követelmény, hogy Isten gyógyítsa meg két nap alatt, amit mi egy életen át gyűjtöttünk össze. Ahhoz viszont igen, hogy döntő elhatározásokra jusson és határozott lépéseket tegyen a megfelelő irányba. Isten minden emberrel személyesen foglalkozik, és mindenkivel személyre szabott módon. Sokan azonnali pozitív változásokat tapasztalnak és mély átélésekről tesznek bizonyságot, másoknál pedig fokozatos javulás veszi kezdetét.

A Csendes napok végén természetesen lehetőség nyílik a bizonyságtételre és a személyes visszajelzésekre, melyek nagyon nagy bátorítást jelentenek mindannyiunk számára.

Kik a szolgálók?

Különböző felekezeti hátterű, odaszánt, érett keresztény testvérek, akik egykor maguk is rászorulókként kerültek kapcsolatba az Ellelel, és akiknek az Úr megváltoztatta és helyreállította az életét. Később a szolgálat tanfolyamain megfelelő képzésre és gyakorlatra tettek szert, és most ők maguk adják tovább tapasztalataikat és szolgálnak a rászorulók felé.

Mi a helyzet a bizalmas információkkal?

Minden személyes jellegű információt, ami a segítők tudomására jut a lelkigondozás, beszélgetések, közös imádkozás során, szigorúan bizalmasan kezelünk! A kitöltött kérdőívet az adatvédelmi törvénynek megfelelve visszaadjuk, vagy megsemmisítjük.

Milyen szállási lehetőségek vannak?

Az Ellel Magyarország Központja az Úr Rétjén, Őrbottyánban épült, nem messze Budapesttől. Ebben az épületben található egy 80 fős konferencia terem, irodák és néhány lakás a munkatársak számára. Ezen felül egy teljes ellátásra alkalmas konyha és ~28 fő számára szállás lehetőség a fő épületben, valamint egy kisebb épületben pedig még plusz 13 férőhely.

Költségek?

A programban való részvételért nem kérünk regisztrációs díjat. Azt szeretnénk, ha az anyagiak hiánya senkit nem tartana vissza attól, hogy segítséget kérjen és kapjon. Mivel, azonban a Csendes napokon szállodai körülmények szintjén teljes ellátást nyújtunk (szállást, teljes étkeztetést, frissítőket…stb.), bármilyen összegű adományt örömmel elfogadunk, hogy az alkalom költségeit fedezni tudjuk, mivel ebből tartjuk fenn magunkat.

Hogyan lehet jelentkezni?

Jelentkezési lapot telefonon vagy levélben lehet kérni az Ellel Magyarország irodában.

Általában mennyit kell várakozni?

Igyekszünk mindent megtenni, hogy a Csendes napokra jelentkezők minél hamarabb sorra kerülhessenek. Azonban,  sajnos a mi lehetőségeink is korlátozottak, és erre a szolgálatra olyan nagy az igény, hogy egy bizonyos várakozási időre mindenképpen számítani kell. Ez néhány hónapot jelenthet.  A mi Urunk, persze  pontosan tudja az időket és az alkalmakat… minden az Ő kezében van!

A résztvevők egymaguk jönnek?

Általában igen. Végső szükség esetén elkísérheti őket egy gyülekezeti szolgáló, házastárs vagy jó barát, aki vele lehet a tanítások alatt, étkezéseknél, szünetekben és a szabadidőben is, de a lelkigondozáson nem vehet részt. Házaspároknak és jegyespároknak lehetőségük van arra, hogy együtt szolgáljanak feléjük, és közösen kapjanak lelkigondozást.

A Csendes napok után mi legyen a következő lépés?

Javasoljuk, hogy a helyi gyülekezet odaszánt és erre felhatalmazott segítői kísérjék figyelemmel az illető résztvevőt, bátorítsák, és további szolgálatról gondoskodjanak a számára, ha úgy vélik ez szükségszerű.

Személyes lelkigondozás

A Csendes napok után egyes esetekben még szükség lehet további szolgálatra. Erre kínál lehetőséget a Személyes lelkigondozás. Ez egy előre megbeszélt időpontban történő találkozás két lelkigondozóval, ideális esetben azzal a két lelkigondozóval, akik a Csendes napokon szolgáltak a gondozott felé, bár ezt csak ritkán tudjuk biztosítani. Ezek az alkalmak általában egy-egy délelőttöt vesznek igénybe.

Jelentkezés:

Ezen az email címen jelentkezhetsz: lelkigondozas.hu@ellel.org

Bizonyságtételek

39 éves nő

„Gyermekkori sérüléseket gyógyított meg az Úr, generációs átkokat törtek meg az életemben. Biztatást, bátorítást kaptam jövőbeli szolgálatomat illetően. Nagyon hálás vagyok az Úrnak és testvéreimnek, akik segítettek.”

50 éves nő

„Hálát adok az Úrnak, mert itt hatalmas terhektől szabadultam meg. Megtanultam megbocsátani magamnak, mindenkinek, és folyamatos megbocsátásban élni. Könnyű lett a szívem! Az ítélkezéstől is megszabadultam, el tudok fogadni másokat olyannak, amilyenek. Itt személyes beszélgetésekben le tudtam tisztázni régi, rossz élményeimet, bűneimet és emlékeimet. Az itt hallott tanítások és beszélgetések által nagyon sok minden a helyére került bennem: értékeim, Isten atyai szeretete, üdvösségem, kapcsolataim, hogyan szolgálhatok mások felé. Hálát adok az Úrnak azért is, mert itt példát kaptam a feltétel nélküli szeretetre és a szeretet kifejezésére is, amit gyakorolni szeretnék!”

I. néni

„Szeretnék bizonyságot tenni Isten szeretetéről, arról a munkájáról, amit elvégzett bennem az Ellel misszió munkatársain keresztül. Több évtizedes életem során sokszor sértettem, sokszor sértettek, ezeket le is rendeztem a Biblia szerint, mivel egy Szent Lélek keresztelt gyülekezetben nőttem fel és ott éltem. Ennek ellenére maradt bennem egészen mélyen egy nagy fájdalom, keserűség és ez folyamatosan nőtt. Pásztorunk Gy.-n több éven át tanított a szívből való megbocsátásra. Istené legyen érte a dicsőség, hogy ezt eredményesen munkálta is bennem. Gyülekezetünkben mindenkinek felajánlották a személyes lelkigondozást. Magamra nézve ezt nem tartottam szükségesnek, mert nem voltam tudatában, mi van még elrejtve a lelkem mélyén. Azonban egy szeretetteljes felszólítás, valamint más bizonyságok után ellenállhatatlan belső kényszert éreztem arra, hogy mégis jelentkezzek. Ezeken az alkalmakon a tanítás során közel jött a lelkemhez Isten szeretete. Jól bezárt mélységek nyíltak fel, mint a virág szirmai a nap sugaraira. Külön áldást jelentett nekem, hogy két testvérnő foglalkozott velem. Szeretetük, imáik és beszélgetéseik során megnyílt lelki szemem és megláttam eddig jól bezárt fájdalmaimat, vétkeimet. Segítségükkel Istentől kértem szabadulásomat. Sok éves, jól kidolgozott módszerem volt arra, hogy erős maradjak minden körülmények között: ez most megdőlt és az Úr karjaiba estem összeroskadva. Keserűségtől, fájdalmaktól, önsajnálkozástól megszabadulva keltem fel! Hálás vagyok az Úrnak azért, amit tett velem, valamint azért, hogy életre hívta az Ellel missziót, ahol együttérző szívű lelkigondozók közvetítik Isten szeretetét a szenvedők felé. Sok olyan több éves hívő él országunkban a különböző felekezetekben, akiknek szükségük lenne ilyen szabadulásra! Kérem az Úr erejét, áldását az Ellel Misszióra, és az ott szolgáló testvérekre, hogy még sok lélek nyerjen szabadulást, feloldozást Isten dicsőségére! Köszönöm, hogy elmondhattam bizonyságomat. Áldom érte az Urat!”

“Hálát adok az Úrnak, mert meggyógyította szeretetre éhes szívemet. Kisgyermekkorom óta óriási szeretetéhség volt bennem, amit ember nem tudott megelégíteni. Érzelmileg teljesen sérült voltam. A Csendes napok alatt az én Mennyei Atyám olyan sebet gyógyított meg, amin keresztül az egész életem elfertőződött. A Csendes napok alatt nekem minden Isten szeretetét sugározta: a szolgálók, a hely szépsége, a bútorok, a tárgyak. Erre a melegségre vágytam. Úgy éreztem magam, mint egy elégedett újszülött, akit tisztába tettek, megetettek, és nagyon megszeretgettek. Már 11 éve megtértem, de Istent még ennyire közel nem engedtem magamhoz. Most már tudom, mennyire szeret engem és örvendezik nekem. Ennél a szeretetnél biztosabb alapja nem lehet egy ember életének. Köszönöm, hogy ott lehettem! Az Úr áldja meg további munkátokat!”

24 éves lány megszabadulása

“Egy hónapja egy 24 éves lányt fogadtam az otthonomba. Miért kellett befogadnom? Édesapja meghalt, édesanyja kitagadta, barátai elhagyták. K. az E. Gimnáziumban érettségizett, az 5. évben idegenforgalmi ügyintéző képesítést szerzett. Német és angol nyelvvizsgával rendelkezik. Akkor ismerkedtünk össze, amikor még gimnáziumba járt. Eljárt a gyülekezetünkbe és behívta a szívébe az Úr Jézust. De sajnos ezt nem vette komolyan, elkezdett foglalkozni a buddhizmussal, okkultizmussal, horoszkópokkal, tarott kártyával. A K. Főiskolára is járt és munka mellett tanult. Édesanyja beteg volt, így kettőjük helyett is dolgozott. A munka és a tanulás együtt idegi kimerültséget okozott nála. Kórházba került idegösszeomlással. Ettől kezdve egy idegen lélek költözött belé. Egy férfi hangját hallotta- és beszélgetett vele Néha női hangokat is hallott. K. nem mert erről senkinek sem beszélni, nehogy bolondnak tartsák! Kiment Németországba és babyszitterként dolgozott. A férfi hang azonban továbbra is benne maradt, sokszor irányította és olyat tett, amit nem akart megtenni. Pl. Magyarországra visszatérve egy kéregető koldusnak odaadta az összes megtakarított pénzét, ami 80 000 Ft volt. Igy nem tudta kifizetni az albérlelét, hajléktalan lett, ennivalóra sem volt pénze. Egy szeretetszolgálatnál dolgozó fiatalember mentőt hívott hozzá, mert nagyon leromlott fizikai állapotban volt. Kórházba szállították, majd B.-ről T-ra a pszichiátriára. Itt mondta el először a pszichiáternek, hogy 2 éve hangokat hall, valaki él a fejében. A pszichiáter skizofrénnek nyilvánította. Nyugtatókat, altatókat kapott. K. érezte, hogy ez nem megoldás, ha egyfolytában kábítják, zsibbad a feje a sok altatótól. Nem vette be a gyógyszereket. Ekkor kitették a kórházból. A környező erdőbe ment. Ekkor kaptam meg K. telefonszámát és ekkor kerestem. Jó az Isten időzítésse!!! K.-t mindenki elhagyta, nem voltak már barátai. Hazavittem magunkhoz és imádkoztunk érte Isten szabadításáért! “A legkisebbek közül, ha egyet befogadsz, olyan mintha Jézust fogadnád be!” A lelkipásztorunkkkal együtt kerestük azokat a kapukat, amiken keresztül a gonosz lélek be tudott jönni K. életébe. Az okkultizmus, buddhizmus, jóslás, horoszkópok- ilyen kapuk. K. megbánta ezeket imában, de a démon nem ment el. Ugyanis, K. még ragaszkodott hozzá, ez egy ‘kedves’ démon volt. Udvarolt K.-nek, azt mondta: ‘Szeretlek! Feleségül veszlek!’ K. pedig várta mikor bújik elő, mikor ölt testet és váltja be az igéretét, mintha elvarázsolt királyfi lett volna. Tudjuk a Sátán: A hazugság atyja- még luxus körülményeket is ígért! (Jézusnak is azt ígérte a kísértő, hogy neked adom a világot, ha leborulva imádsz engem!) Az egy hónap alatt K. gyakran mondogatta: Mikor lesz már CSÖND!!!!????? Jó neked! Neked csönd van a fejedben! Én váltig ezt hajtogattam: ‘Rajtad áll! Istennél semmi sem lehetetlen! Jézus meg tud szabadítani. Ez az egyetlen lehetőség! Meg van írva: Álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek (Jakab 4.7). K.-nek először el kellett fogadnia, hogy az a ‘kedves’ hang – a Sátánhoz tartozik – démon – aki a halálát akarja. K. négyszer kísérelt meg öngyilkosságot.!!! Nem hitt K. – márpedig Istennek lehetetlen hit nélkül tetszeni. Aki eléje járul, annak hinnie kell, hogy Ő létezik! K-t elvittem Őrbottyánba az Úr Rétjére keresztyén lelkigondozásra. Két lelkigondozó foglalkozott vele. A második nap este hét órakor K. kiborult, összepakolt és azt mondta, elege van a Bibliából, Jézusból, kimegy az erdőbe meghalni. (Tudjuk, a Sátán embergyűlölő, emberölő). Az egyik lelkigondozója telefonált nekünk, hogy K. elment, nem tudták jobb belátásra bírni. T.-vel együtt imádkoztunk Érte, a szabadulásáért. Nehéz szívvel feküdtünk le. Éjfél után az Úr arra indította K-t, hogy térjen vissza. Fázott, éhes volt. Végig zokogta az utat. Szeretettel fogadták, imádkoztak vele. Másnap reggel a tanítás arról szól: Jézus az Igazság. Az Igazság megszabadít (Ján 8: 32). Tanítás után a szobájába térve ezt mondogatta magában: Az Igazság megszabadit! Az Igazság megszabadít! És egyszercsak azt vette észre: CSÖND van! Elment a démon! Szabad lett! Jézus az Igazság, megszabadította! Jézus ma is csodát tesz! Jézus ma is Szabadító!! A gadarai megszállottnak ezt mondta Jézus: LK. 8:30 ‘Térj haza és beszéld el, mit tett veled az Isten!’ K. itt van köztünk, hogy elmondja, mit tett vele Isten!”

Kné Sz. M.

Azért jöttem ide, hogy Isten gyógyítson meg borúlátásomból és az aggodalmaskodásból; hogy megszabaduljak az évek során felgyülemlett bűnök, nehézségek terhétől. A személyes beszélgetések során segítséget kaptam a lelkigondozóktól, és az Úr elé vittem minden gondomat. Ő megbocsátotta minden bűnömet, szeretetével és a Szent Lélek által begyógyította sebeimet. Ezután megkönnyebbülést és örömöt éreztem. Hála legyen az Úrnak!