Szerző: Admininisztrátor Dátum: 2011. április 5. 1 hozzászólás

Lehet, hogy te is találkoztál ezzel a kérdéssel. Pontosabban megfogalmazva: Lehet e Keresztényben démon?

A következő kurzusunk ezt a témát fogja kibontani (Április 15-16. Jelentkezés ide kattintva), de összefoglalva a következő tények találhatók a Bibliában:

1. Isten háromság: Atya, Fiú és Szent Szellem.

2. Isten teremtette az angyali világ minden természetfeletti lényét.

3. Isten szellemi lénynek teremtette meg az embert, adott neki lelket, és földi életének időtartamára elhelyezte őt a testben. Ezért az ember is háromság: szellem, lélek és test.

4. Lucifert, az arkangyalok egyikét, kiűzték a mennyből, mert meg akarta szerezni magának azt a dicsőséget és imádatot, ami jogszerűen Istent illeti meg. Ekkor ő a Sátán, az ellenség néven vált ismertté. Az angyali seregek egy része csatlakozott a Sátán lázadásához, ezért őket is kiűzték a mennyből.

5. Jézus látta, amint a Sátánt levetették a földre.

6. A Sátán a földön folytatta Isten elleni lázadását azáltal, hogy rávette az embert arra, hogy ne engedelmeskedjen Istennek.

7. Az ember vétkezett (csatlakozott a lázadáshoz), és elidegenedett Teremtőjétől.

8. Ezután az ember kiszolgáltatottá vált a Sátánnal és a Sátán irányítása alatt álló természetfeletti lényekkel szemben, amelyeket bukott angyalok, démonok vagy gonosz szellemek néven ismerünk.

9. Ezek a sötét erők nem rendelkeznek saját testtel, és arra törekednek, hogy elfoglalják férfiak és nők testét annak érdekében, hogy tovább folytathassák lázadásukat Istennel és az ő teremtményével, az emberrel szemben, azáltal hogy a Sátán kötelékében tartják az embereket és elválasztják őket az Istennel való helyreállított kapcsolattól. Amikor egy gonosz szellem van az emberben, akkor azt a személyt démonizáltnak nevezzük.

10. Isten gondoskodott a menekülés (az üdvösség) lehetőségéről az emberiség számára azáltal, hogy elküldte a földre Jézust, az ő Fiát. Jézus megmutatta nekünk, milyen is az Atya a valóságban, és meghalt a kereszten a világ bűneiért. Mindenki, aki hisz Jézusban, újjászületik Isten Szelleme által, és megszabadul attól a büntetéstől, amelyet a Sátánnak meg kell fizetnie, vagyis a haláltól, és örök életet kap ajándékba Istentől.

11. Jézus azzal kezdte meg szolgálatát, hogy beteljesítette az Ésaiás 61:1 próféciáját, és prédikált a Jó Hírről, meggyógyította a betegeket és kiűzte a démonizáltakból a démonokat. Azt mondta tanítványainak, hogy ők is tegyék ugyanezt.

12. A Nagy Küldetésben (missziós parancs), amelyet Jézus adott, mielőtt visszatért a mennybe, azt mondta az első tanítványoknak, hogy menjenek el, szerezzenek több tanítványt, majd merítsék be őket, és azután tanítsák meg őket azoknak a dolgoknak a megtevésére, amelyekről az első tanítványoknak azt tanította, hogy tenniük kell. Ilyen módon az egyház magvának azt parancsolta, hogy hirdessék az evangéliumot, gyógyítsák meg a betegeket és űzzék ki a démonokat.

13. Az Apostolok cselekedeteiben a korai egyház elkezdte beteljesíteni a Nagy Megbízatást azáltal, hogy hirdették az evangéliumot, meggyógyították a betegeket és megszabadították a démonizáltakat.

14. Ezeket a megbízatásokat Isten soha nem vonta vissza, és ezért a mai egyháznak továbbra is az a megbízatása, hogy hirdesse az evangéliumot, gyógyítsa meg a betegeket és űzze ki a démonokat.

15. Amikor valaki keresztény lesz, megváltoznak a tulajdonviszonyok. Az új keresztény Isten tulajdonává válik. Nem biztos, hogy azok a démonok, amelyek megtérése előtt ott voltak az életében, a megtéréskor azonnal távoznak, de ekkor már nem tulajdonosai a kereszténynek, nem birtokolják őt. Az újjászületett keresztény nem lehet démonoktól megszállott, nem birtokolhatják őt démonok, de életének bizonyos területeit elfoglalva elnyomás alatt tarthatják. Ezért a keresztény továbbra is démonizált maradhat, és szüksége lehet szabadulásra.

16. Általánosságban szólva: a szabadító szolgálat kizárólag a keresztények részére van fenntartva, mert csak a keresztények lehetnek betöltve Szent Szellemmel, és ezért csak ők élvezhetnek védelmet azzal szemben, hogy a démonok újból elárasszák az életüket.

17. A démonok azoknak a jogoknak a felhasználásával foglalnak el bizonyos területeket, amelyeket bűnök, bántalmazások, generációs átkok stb. útján kapnak. A démonok jogainak felismerése és megszüntetése a szabadító szolgálat elengedhetetlen része.

18. A keresztények Krisztus hatalmával rendelkeznek a sötétség erői felett, ezért a hívők képesek megszabadítani másokat a démonoktól ugyanolyan módon, ahogyan Jézus tette.

Ha van véleményed írj kommentet alább.

ROVAT: Hírek

One Response

  1. Ujlaki Marci & Márti szerint:

    Sokszor megijedünk ettől a szótól: “démonizált”. Főleg a tudattól: “én is lehetek démonizált?” Talán erős ez a kifejezés és könnyen összetévesztjük a “megszállott” fogalmával, amikor az a bizonyos gadarai már egyáltalán nem volt ura saját magának. Szeretném leszögezni: egy újjászületett keresztény nem lehet megszállott. Azonban kisebb-nagyobb mértékben lehet démonizált = állhatok démoni befolyás alatt, amennyiben valamikor, valamiért a szabad akaratából úgy döntöttem (=jogalap), hogy engedek a kísértésnek. Nagy a különbség a kettő között! Visszatérve a félelemre: nincs ebben semmi hókuszpókusz. Ahogy én lehetek emberi befolyás alatt, szülői befolyás alatt, a Szent Szellem befolyása alatt, úgy lehetek démoni befolyás alatt is. Itt az Ellelben abban segítünk látogatóinknak, hogy minél inkább a Szent Szellem befolyásolja a gondolatainkat minden területen. A lelkigondozás menetének alapja, hogy szabad akaratból “Úrrá tegyük Jézust” az életünk felett, megértve ennek szellemi és gyakorlati jelentősségét a különféle élethelyzetekben.