Küldetésünk, hogy Jézus Nagy Missziós Parancsának és az Egyház elhívásának megfelelően megvalósítsuk látásunkat, azaz hirdessük Isten Országát az Örömhír hirdetése révén, segítsük gyógyuláshoz a megtört szívűeket és szabaduláshoz a foglyokat.

Küldetésünk az alábbi bibliaverseken alapszik:

Ézsaiás 61:1-7, Lukács 9:11, Lukács 9:1-2, Máté 28:18-20, Efézus 4:12, 2 Timóteus 2:2

Az Ellel Ministries Magyarország nem hivatott betölteni a gyülekezetek szerepét, hanem hatékony eszközöket szeretne adni az egyháznak küldetése sikeres teljesítéséhez. Célunk a gyülekezetekkel és vezetőikkel való kapcsolatépítés és fenntartás. Lehetőséget kívánunk biztosítani a felfrissülésre, pihenésre, és egyúttal felajánljuk természeti adottságainkat és épületeinket a gyülekezeti rendezvények számára. Saját programjaink során felkészítjük az embereket tanítványképzéssel lelkigondozásra, és arra hogy a gyülekezetben és a mindennapokban is hatékony és győztes keresztények legyenek.

Ellel Magyarország Csapata 2014