Ki ne látta vagy hallott volna az egész világot ámulatba ejtő, a napjainkban zajló ébredésekről készült Átalakulások video sorozatról?! Az Alistair Petrie által vezetett Partnership Ministries együtt dolgozik e lenyűgöző filmsorozat készítőivel, a George Otis Jr. nevével fémjelzett Sentinel Group-al. Látásuk szerint imádság és kutatómunka révén készítenek fel közösségeket, városokat, nemzeteket és a piacteret a tartós ébredésre, valódi átalakulásra és a Királyság kultúrájának meghonosítására.

Az ébredést nem lehet betervezni, hiszen a kezdeményező minden esetben a Szent Szellem. Azonban Isten igéjéből kiderül, hogy a társadalmi átalakulás személyes átalakulással kezdődik, így a mi felelősségünk, hogy megtanuljuk, milyen lépéseket kell tennünk ahhoz, hogy befogadhassuk Isten jelenlétét közösségeinkbe. Alistair és csapata, miután sok éve tanulmányozzák az elmúlt évek ébredéseit, saját szemükkel látták Isten, társadalmakat átformáló erejének megnyilvánulását.

2009-ben Melyek az igazi ébredés jelei? és Hogyan teremthetünk megfelelő környezetet az igazi ébredés számára? témában szolgált lelkipásztorok, gyülekezeti vezetők és feleségük felé. Az Úr Rétjén tartott kétnapos szemináriumot és fórumot igen nagy érdeklődés mellett rendezhettük meg.

2010-ben Készítsd fel közösségedet Isten jelenlétére címmel ismét kétnapos szemináriumot tartott pásztoroknak és vezetőknek az Úr Rétjén, melyet teltházas, egynapos nyílt konferencia követett Átalakulások – Mi az én szerepem? címmel Budapesten, a Dávid Sátora Gyülekezetben. Magyarországi programját egy emlékezetes, buszos szellemi feltérképező városnézés zárta Budapesten. Belenézek a Konferenciába…

A rendezvényekről hang és videofelvételek készültek, melyek megrendelhetőek a WEBSHOP-ban!

 

Álljanak itt mindennél beszédesebben a részvevő pásztorok személyes bizonyságtételei:

Rendkívül tartalmas, színvonalas, tudományos igényű, ugyanakkor lendületes, felüdítő előadás sorozatot hallhattunk – szemléletesen és szórakoztatóan illusztrálva sok példával és videó klippel. Egy hét kellett volna a téma alaposabb kifejtéséhez.

Jó volt találkozni olyan emberrel, aki a világ minden jelentősebb régiójában naprakészen látja az eklézsia állapotát.

A hangsúlyt arra tenném, hogy szolgálata bátoríthat, buzdíthat bennünket, és elmélyítheti azokat a tanításokat, amelyeket az Ige alapján, a Szent Szellem az utóbbi időben közöttünk is kezd kibontakoztatni.

Kijózanító, ahogy különbséget tesz a ma divatos teológiai irányzatok között és leleplezi a csapdákat (lásd Lakeland, stb).

Egyúttal bátorító, hogy alapvetően fontosnak tartja: maradjunk meg a szilárd bibliai alapokon.

Rácz Lajos ref.lelkész/ 168 órás imalánc

 

Sok külföldi szolgálóval volt és van kapcsolatom, de Alistair áll legközelebb a szívemhez, mert

–  Alázatos – senkiről nem beszélt negatívan és ítélkezően, ugyanakkor feltárta Isten igazságát.

–  Nem szuperszellemi, két lábbal a földön járva, Isten Szelleme által, 100%-ban az Igéhez ragaszkodva tanít.

–  Nem téveszti meg az embereket, hanem nagy óvatosságra, alázatra, istenfélelemre buzdítja és tanítja őket.

Kovács Dénes lelkipásztor MPE

 

Nagyon vártam már a június 17-18-19.-ei napokat, mivel az Ellel Magyarország egy konferenciát szervezett Alistair Petrie tanításaival. Alistair Petrie és szervezete a Partnership Ministries, George Otis Jr. Sentinel Group nevű szervezetével dolgozik együtt. Ők készítették a lenyűgöző „Átalakulások” c. filmsorozatot, amit néhány éve vettem. Azóta többször néztem meg a filmeket, hálát adva Istennek hatalmáért és vággyal a szívemben, hogy Isten átformáló ereje érintse meg népünket, nemzetünket. Mindig is érdekelt, hogy azok a testvéreink, akik első kézből látták és tapasztalták meg Isten városokat és nemzeteket átformáló erejét milyen tanulságokat vontak le, milyen igei útmutatásokkal tudnak ellátni bennünket. Alapos igei tanítások hangoztak el, csak néhány alcímet említek a sok közül:

Megtévesztések és veszélyeik

A megújulás útja

A látás és meghallás

Az átváltozás folyamata

Közösségünk felkészítése Isten jelenlétére

A tanításokról felvételek készültek, amelyeket mindenképpen érdemes meghallgatni!

Baranyi László baptista lelkipásztor

Alistair nyomatékosítja az Istenhez fordulást, megszentelődést, a szellemi élet megalapozását. Sokkoló történetekkel is illusztrálta az istenfélelem nélküli élet buktatóit. Megfogalmazta a keresztény gyülekezetek sikerének nyitját: igényeljék az „etikai elszámoltathatóság” szellemi védelmét városukban.

Tóth Lajos lelkipásztor, Aratás Gyülekezet

 

Végül Alistair személyes bizonyságtétele budapesti szolgálatáról:

Visszatértem Magyarországra, ahol az ország (egyházi) vezetőivel találkoztam. Lenyűgöző nép, elszánták magukat, hogy megszabadítják nemzetüket a történelmi gyökerekkel bíró,  kommunisztikus gondolkodásmódtól. Az ország háborús eseményekhez kapcsolódóan elveszítette területének kétharmad és lakosságának egyharmad részét, ami érthető módon hatott az emberek gondolkodására és érzelmeire. Két szemináriumot követően budapesti városnézésre vittem egy busznyi vezetőt, hogy megmutassam nekik az „Úr szemein” keresztül meglátni városukat. Az utazást mélyreható bizonyságok követték! Még sosem szembesültek a város fizikai elrendezése mögött rejlő szellemi vonatkozásokkal. Ismétlem, nagyon határozott vezetők csoportjával találkoztam, akik egyértelműen elszántak lehívni Isten jelenlétét földjükre.