A kezdetek

Az Ellel Ministries megalapításának gondolata Peter Horrobin szívében fogant meg sok évvel a szolgálat tényleges megindulása előtt. 1970-ben 50 fontért felajánlották neki egy 1933-as Alvis sportkocsi roncsát. Mint a veterán autók lelkes rajongója, nem utasíthatta vissza az ajánlatot, és azonnal nekilátott a helyreállításnak. Egy éjszaka felismerte, hogy az alváz annyira elgörbült, hogy azt már valószínűleg nem lehet kijavítani. Ezen a ponton szólította meg Isten Pétert, és azt mondta neki, még ha ki is tudná egyenesíteni az alvázat, és fel is tudná újítani az autót, csak Isten tud egyenesbe hozni és felépíteni összetört életeket. Ezek a szavak soha nem merülnek feledésbe.

Pár évvel később valaki, aki próbált segíteni egy nagyon elcsüggedt hölgynek, felhívta Petert. Ő nem tudta, hogyan segíthetne, amikor megérkezett a hölgy lakásába. Minden, amit addig tanult haszontalannak tűnt egy ilyen valóságos élethelyzetben. Amíg imádkoztak, Isten kijelentett valamit Peternek a hölgy személyes helyzetéről, ami kulcsfontosságú volt életének a gyógyuláshoz vezető úton. Amint Peter hazatért, Isten újra világosan kijelentette számára, az az akarata, hogy élete hátralévő részét a szükségben lévők gyógyításának szentelje, és erre tanítson meg másokat is.

Isten szavai félreérthetetlenek voltak. Attól kezdve Peter buzgón imádkozott azért, hogy megértse, mit tanít a Biblia a gyógyító szolgálatról, és hogyan fogjon hozzá a munkához, amire Isten elhívta. Egy odaszánt csoport, amely később az  Ellel Ministries nevet kapta rendszeresen összegyűlt, hogy imádkozzon a szolgálat megalapozásáért.

1986 október 31-én csodával határos módon megszerezték Ellel Grange-t. Közel fél millió fontra volt szükség, hogy megvegyék az ingatlant és tartozékait. Amikor a vételi ajánlat lejáratának napján Peter leült, hogy összegezze a rendelkezésre álló felajánlásokat és a kölcsönöket, alig akart hinni a szemének. A bevételek 6£-tal meghaladták a kiadásokat! Isten csodát tett, megvásárolták az épületet és elkezdődött a munka.

A folytatás

1986-tól az Ellel Ministries szolgálata gyorsan növekedett, válaszként a szükségek világméretű növekedésére. Ma már mind az 5 kontinensen, 23 központban, közel 300-an dolgoznak teljes időben, és van egy 350 fős önkéntes szolgáló csoport is. Központjain keresztül az Ellel Ministries világszerte Krisztus testét szolgálja csendes napok, kurzusok, iskolák, gyülekezetlátogatások, konferenciák szervezésével. Ellel szíve vágya, hogy kiképezze és felkészítse a gyülekezeteket Isten Országának építésére.

Minden központnak meleg, családias légköre van. A csapat nagyon komolyan veszi, hogy Jézus példáját követve örömmel fogadja a vendégeket, tanítsa őket Isten Országáról és gyógyulást hozzon a szükségben lévőknek. Minden központban tanulmányozni lehet a gyógyító szolgálat igazságait, azok alkalmazását a mai keresztények életére, és személyesen imaszolgálatban részesülni.