Szeretettel hívunk erre a programunkra:

Isten szerinti szex és szexualitás

Szerző: admin Dátum: 2011. január 19. Isten szerinti szex és szexualitás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A világ, amelyben élünk, értéktelennek tekinti és eltorzította a szex és a szexualitás Isten szerinti képét. Ennek eredménye, hogy sok keresztény bűntudatban vagy folyamatos küzdelemben él az ismeretek hiánya, helytelen múltbeli döntések vagy mások ellenük elkövetett bűneinek következményeként. A tanfolyam biztonságos helyet nyújt azoknak, akiknek ezen a területen nehézségeik vannak, a következők bemutatásával:

A kurzus tartalma igen hasznos eszközökkel látja el azokat is, akik lelki tanácsadói és imaszolgálatot végeznek. A bevezető tanítás azt vizsgálja, hogyan vonatkoznak Istennek a teremtés korában elhangzott parancsai szexualitásunkra, mi a szabad akarat szerepe és az Ő terve a házasságon belüli szexuális intimitást illetően. Érintjük még a következőket:

 • A szexuális kapcsolatok mélysége. Test, lélek és szellem részvétele. Megvizsgáljuk a “megismerés” és a “szövetségi kapcsolat” bibliai értelmét, és elmondjuk, hogyan nyitjuk meg magunkat az áldás helyett az átok számára, ha kilépünk Istennek e területre vonatkozó tervéből.
 • Őszinte, de tapintatos formában tárgyaljuk, mi is a bűnös cselekedet – ide értve a házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat, a pornográfiát, a perverz és bántalmazó viselkedést. Világosan bemutatjuk a következményeket: a bűntudatot, ítéletet, érzelmi zavarokat és az esetleg kialakuló szellemi megkötözöttséget.
 • Számba vesszük a döntésük vagy a körülmények miatt egyedül élőkre vonatkozó kérdéseket.
 • A homoszexualitásról és a leszbikusságról szóló bibliai alapú tanítás rámutat arra, miért is küzdenek egyesek ezzel a problémával.
 • A megbocsátás elfogadása, a múlttól való megszabadulás felé vezető lépések. Hogyan járjunk a teljesség és a szentség útján.
ROVAT: Programok

Félelemtől a szabadságig

Szerző: admin Dátum: 2011. január 19. 1 hozzászólás

A félelem az élet leghétköznapibb és legbénítóbb élménye. Rombolja és korlátozza életünket, munkánkat, kapcsolatainkat, szolgálatunkat az Úrnak. Lényünk minden részét befolyásolja. Ez a szolgáló kurzus azt világítja meg, melyek a félelem gyakran mélyen gyökerező okai, és hogyan hozhat belőle szabadságot és helyreállást Isten gyógyító szeretete. A kurzus címe – Félelemtől a szabadságig – arra utal, hogy a teljes gyógyulás folyamat, a megszabadulás, a teljes szabadság számos lépésben érhető el. Egy résztvevő bizonysága szerint “Isten megérintette a sebeimet és a félelmeimet, és némelyekből megszabadított. Bízom az Úrban, hogy most gyógyulásom következő szakaszán vezet át.” Azoknak is szánjuk a kurzust, akik félelmekkel küzdenek, de azoknak is, akik a Szent Szellem erejével gyógyulásra kívánnak segíteni másokat. A bevezető tanítás a félelem, szorongás és aggodalom bibliai jelentését állítja szembe a békességgel. Ezzel alapozzuk meg a következő témáinkat:

 • Az Isten szerinti és a nem Isten szerinti félelem között éles határ húzódik. A félelem valóban lehet természetes reakciónk, amelyet Isten a mi védelmünkre tervezett. Bemutatjuk Jézus tanítását a félelemről.
 • Magyarázzuk és példákon keresztül is bemutatjuk az észlelt veszélyre válaszként érzett félelem különböző fokozatait (akut és krónikus félelem), a sokk és trauma hatásait, valamint a félelemnek a szellemre gyakorolt hatását.
 • Bibliai és gyakorlati tanítás a félelem és elutasítás kapcsolatáról, a kudarctól és a haláltól, haldoklástól, betegségtől való félelemről. E jelenségek mibenlétéről, okairól, a gyógyulás és helyreállás kulcsairól szólunk. A megfogalmazott elvek alkalmazhatók az ember más természetű félelmeinek esetében is.
 • Hogyan építsük újjá Isten szerinti módon mindennapi életünk korábban félelemtől korlátozott területeit. Ez a nagyon gyakorlatias tanítás szól az érzelmek Isten szerinti kifejezéséről, a félelmet potenciálisan kiváltó helyzetekre való felkészülésről, a kapcsolatok újjáépítéséről, az elme helyreállásáról és megújulásáról, új életmód kialakításáról és a félelem bibliai ellenszereiről.

A szolgáló kurzus ideje alatt többször nyílik alkalom imádság kérésére a témában.

ROVAT: Programok

Szabadító szolgálat 1

Szerző: admin Dátum: 2011. január 19. Szabadító szolgálat 1 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A szabadító szolgálat szerves része volt Jézus gyógyítói működésének, és szerves részét képezi az Egyháznak adott Nagy Parancsnak is. A tanfolyam a szabadító szolgálatot mind bibliai, mind gyakorlati szemszögből bemutatja. Elmondjuk, hogyan jönnek létre a démoni erősségek az emberek életében, és alapelveket adunk arra vonatkozóan, hogyan szabadulhatnak meg a foglyok. A kurzus célja, hogy a gyógyító szolgálatra elhívottakat képezze és eszközökkel lássa el, és nagyban hasznosítható azok számára is, akik Krisztus Testében szellemi vezetői szerepet töltenek be. A teremtett világ birodalmainak és a bukás következményeinek bibliai áttekintését követően a tanítás – kiterjedt szolgálói tapasztalataink alapján – az alábbi témákat érinti:

 • Jézus saját szolgálatának eseményei, ezekből kivonható alapelvek, amelyek ma is alkalmazhatóak.
 • A Sátán stratégiája, ahogyan a démoni birodalmat céljai elérésére használja.
 • Hogyan kaphatnak jogot az életünkben a démoni hatalmak saját bűneinken keresztül vagy mások bűneinek következményeként. Foglalkozunk a generációs bűn következményeivel is.
 • Az ember megkötözöttségekből és elnyomás alóli megszabadításának alapelvei. A megbocsátás fontossága, a szív helyes hozzáállása, helyes döntések.

A Szabadító szolgálat 2 kurzus az ebben az első négy napban lefektetett alapokra épül.

ROVAT: Programok

Belső gyógyulás és érzelmi teljesség

Szerző: admin Dátum: 2011. január 19. Belső gyógyulás és érzelmi teljesség bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Az orvosok elismerik, hogy fizikai egészségünket és általános jól-létünket nagyban befolyásolja érzelmi állapotunk, gondolkodásunk és személyes kapcsolataink. Jézus, aki egészen ember volt, és így egészen megért minket, gyógyító szolgálatában megmutatja, hogy a belső gyógyulás létfontosságú az egészségessé válás folyamatában. A szükségben lévőkkel való együttérzése megmutatja, hogy a valódi gyógyulás nem csupán testünket, de érzelmeinket és belső lényünket is érinti. Ez az igen népszerű kurzus mindazoknak segítséget nyújt, akik meg akarják érteni, hogyan tapasztalhatják meg a gyógyulást és a teljességet. Azok számára is lényeges tanítást ad, akik Isten gyógyító szeretetét mások felé közvetítik, vagy elhívást éreznek a gyógyító szolgálatra. A kurzus célja, hogy világosságot és megértést nyújtson a belső gyógyulás témájának egészében, amely a kereszt által nekünk adott gyógyulás teljességének része. Az érintett témákból:

 • Az emberi természet: szellem, lélek és test – hogyan befolyásolja a teljes személyt ezek működése és egészsége.
 • A kapcsolatok, a kapcsolatokban kialakuló kötődések, a “lelki kötelékek” hatása életünkre és egészségünkre. A jelen- és múltbeli istenellenes kapcsolatokban rejlő szellemi veszélyek, ezek következményei.
 • Az életünk során keletkezett belső sérülések lehetséges okai. Mivel ezek okozói gyakran ténylegesen emberek, szükséges a megbocsátás igazságainak megértése és személyes alkalmazása.
 • A belső sérülések külsőleg mutatkozó lehetséges tünetei.
 • Az érzelmi fájdalom és az arra adott válaszok megértése.
 • A gyógyulás folyamata, a teljességben járás felé vezető legfontosabb lépések.

A kurzus alatt az elkötelezett hallgatóknak alkalmat biztosítunk a témák megbeszélésére, kérdések feltevésére és a tanítások alkalmazására saját személyes életünkben.

A Modulár Iskoláról itt olvashatsz részletesen.

ROVAT: Programok